Ιγνάτιος 

Παζαρλής Ασούτης

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω

English

Τομείς Δραστηριότητας

1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Α.Ε. , Ε.Π.Ε. ,Ι.Κ.Ε. ,Ο.Ε. Ε.Ε.)
  • ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 

2.ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ
  • ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ 
  • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
  • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
  • ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

4. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

5.ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

Δικηγορικό Γραφείο

ΑΦ. ΗΡΩΩΝ 9 ΚΑΝΤΖΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Τ.Κ. 15351

Τηλ./Fax  2114041006

6973035375

info@pazarlis.eu